L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi25337
2Przetargi25336
3Przetargi24066
4Przetargi22583
5Przetargi19418
6SPZOZ w Mogielnicy4487
7PSP w Mogielnicy4269
8PSP w Borowem4232
9ZSO w Mogielnicy4148
10ZPSPiPP w Michałowicach3971
11ZPSPiPP w Brzostowcu3909
12M-GOPS w Mogielnicy3309
13Lista Jednostek2892
14ZGKiM w Mogielnicy2023
15Struktura organizacyjna1830
16Statut szkoły1743
17Oświadcz. majątkowe1731
18Dyrektor1689
19Regulaminy1633
20Wicedyrektor1629
21Mienie szkoły1562
22Inf. nieudostępnione1466
23Ewidencje i rejestry1453
24status prawny1416
25Status prawny1336
26Statut M-GOK1312
27Działalność szkoły1310
28Stan Spraw1298
29Dyrektor1295
30Dyrektor 1258
31Działalność szkoły1246
32Regulaminy1243
33Wicedyrektor1238
34Wicedyrektor1236
35Statut szkoły1222
36informacje bieżące1210
37Statut szkoły1207
38status prawny1206
39Regulaminy1201
40Statut szkoły1198
41Dyrektor1194
42Ewidencje, rejestry i archiwa1194
43Struktura organizacyjna1190
44Oświadczenia majątkowe1182
45Regulaminy1182
46Struktura organizacyjna1175
47Mienie szkoły1171
48Regulaminy1168
49Wicedyrektor1150
50status prawny1146
51Statut szkoły1142
52Struktura organizacyjna1141
53Informacje nieudostępnione1138
54Ewidencje, rejestry i archiwa1134
55Ewidencje, rejestry i archiwa1132
56Działalność 1132
57Ewidencje, rejestry i archiwa1130
58Informacje nieudostępnione1130
59Działalność szkoły1129
60Dyrektor1129
61Mienie szkoły1117
62Akty Prawne1116
63Struktura organizacyjna1112
64status prawny1111
65Mienie szkoły1110
66informacje bieżące1107
67Informacje nieudostępnione1107
68Działalność szkoły1106
69Oświadczenia majątkowe1104
70Informacje nieudostępnione1102
71Dyrektor1095
72Mienie szkoły1087
73status prawny1086
74Kierownik1080
75Regulaminy1077
76Struktura org.1070
77Struktura organizacyjna1065
78Oświadczenia majątkowe1062
79Oświadczenia majątkowe1062
80status prawny1059
81Działalność szkoły1047
82Status prawny1045
83Struktura organizacyjna1042
84Zakres Działania1032
85Organy1028
86Oświadczenia majątkowe1016
87M-GOK w Mogielnicy1006
88Zasoby994
89Ewidencje, rejestry i archiwa993
90Rejestry, archiwa991
91Regulaminy984
92Regulaminy981
93Informacje nieudostępnione963
94Ocenianie ucznia957
95Pracownicy942
96edukacyjna811
97Program Wychowawczy764
98Ocenianie ucznia757
99edukacyjna750
100kulturalna746
101edukacyjna734
102profilaktyczna730
103Ocenianie ucznia729
104profilaktyczna729
105osiągnięcia726
106kulturalna723
107osiągnięcia718
108kulturalna717
109osiągnięcia715
110sportowa713
111sportowa712
112profilaktyczna712
113Ocenianie ucznia712
114edukacyjna706
115profilaktyczna702
116kulturalna691
117osiągnięcia689
118sportowa683
119edukacyjna672
120sportowa665
121profilaktyczna654
122kulturalna645
123osiągnięcia640
124wychowawcza616
125sportowa614
126System oceniania.525
127Dyrektor493
128Przetargi453
129Informacje Bieżace437
130Struktura Organizacyjna422
131Organy Jednostki419
132Działalność344
133Statut329
134Status Prawny325
135szkoła320
136szkoła2294
137Regulaminy287
138Kalendarz Działań Szkol.268
139Szkolny System Ocenian.261
140Szkolny System Oceniania261
141Zakres i Kompetencje257
142Status Prawny226
143Struktura Organizacyjna217
144Organy217
145Statut217
146Tryb Działania216
147Działaność214
148Działaność214
149Organy214
150Statut211
151Eweidencje, rejestry210
152Majątek210
153Ogłoszenia208
154Majatek205
155Eweidencje, rejestry204
156Regulaminy204
157Załatwianie Spraw199
158Statut196
159Struktura Organizacyjna194
160Szkoła178
161Organy Jednostki130
162Informacje Bieżące130
163Regulaminy130
164Ewidencje i rejestry128
165Informacje Bieżace128
166Eweidencje, rejestry127
167Status Prawny127
168Organy126
169Majątek123
170Działalność, Kompetencje122
171Załatwianie Spraw121
172Majatek Jednostki120
173Informacje Bieżące120
174Statut Jednostki119
175Organy Jednostki119
176Działalność, Kompetencje119
177Struktura Organizacyjna117
178Regulaminy117
179Regulaminy114
180Struktura Organizacyjna111
181Status Prawny111
182Zarządzenia13