L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi25311
2Przetargi25308
3Przetargi24034
4Przetargi22559
5Przetargi19392
6SPZOZ w Mogielnicy4415
7PSP w Mogielnicy4182
8PSP w Borowem4150
9ZSO w Mogielnicy4101
10ZPSPiPP w Michałowicach3929
11ZPSPiPP w Brzostowcu3859
12M-GOPS w Mogielnicy3180
13Lista Jednostek2852
14ZGKiM w Mogielnicy1895
15Struktura organizacyjna1804
16Statut szkoły1713
17Oświadcz. majątkowe1705
18Dyrektor1662
19Regulaminy1605
20Wicedyrektor1599
21Mienie szkoły1537
22Inf. nieudostępnione1438
23Ewidencje i rejestry1427
24status prawny1389
25Działalność szkoły1282
26Statut M-GOK1279
27Status prawny1278
28Stan Spraw1265
29Dyrektor1254
30Dyrektor 1232
31Działalność szkoły1217
32Regulaminy1216
33Wicedyrektor1205
34Wicedyrektor1200
35Statut szkoły1197
36informacje bieżące1184
37Statut szkoły1181
38status prawny1178
39Regulaminy1175
40Statut szkoły1170
41Ewidencje, rejestry i archiwa1169
42Dyrektor1166
43Struktura organizacyjna1162
44Oświadczenia majątkowe1152
45Struktura organizacyjna1148
46Regulaminy1142
47Mienie szkoły1139
48Wicedyrektor1122
49status prawny1118
50Statut szkoły1115
51Struktura organizacyjna1114
52Informacje nieudostępnione1114
53Regulaminy1112
54Ewidencje, rejestry i archiwa1109
55Ewidencje, rejestry i archiwa1107
56Działalność szkoły1104
57Dyrektor1103
58Ewidencje, rejestry i archiwa1102
59Informacje nieudostępnione1102
60Mienie szkoły1094
61status prawny1087
62Mienie szkoły1085
63Struktura organizacyjna1085
64Akty Prawne1085
65Informacje nieudostępnione1081
66Informacje nieudostępnione1077
67Oświadczenia majątkowe1077
68informacje bieżące1075
69Działalność szkoły1074
70status prawny1060
71Dyrektor1060
72Mienie szkoły1059
73Regulaminy1052
74Kierownik1048
75Oświadczenia majątkowe1037
76Struktura org.1036
77Struktura organizacyjna1035
78Oświadczenia majątkowe1035
79Działalność 1030
80status prawny1029
81Działalność szkoły1022
82Struktura organizacyjna1009
83Zakres Działania997
84Status prawny996
85Organy993
86Oświadczenia majątkowe989
87Zasoby965
88Rejestry, archiwa964
89Ewidencje, rejestry i archiwa960
90Regulaminy955
91Regulaminy950
92M-GOK w Mogielnicy943
93Ocenianie ucznia935
94Informacje nieudostępnione932
95Pracownicy915
96edukacyjna786
97Program Wychowawczy741
98Ocenianie ucznia731
99edukacyjna726
100kulturalna722
101edukacyjna712
102profilaktyczna704
103profilaktyczna704
104osiągnięcia703
105Ocenianie ucznia703
106kulturalna698
107osiągnięcia693
108kulturalna693
109osiągnięcia692
110sportowa690
111profilaktyczna689
112sportowa689
113Ocenianie ucznia688
114edukacyjna681
115profilaktyczna673
116kulturalna666
117osiągnięcia666
118sportowa657
119edukacyjna648
120sportowa643
121profilaktyczna633
122kulturalna623
123osiągnięcia619
124sportowa591
125wychowawcza591
126System oceniania.501
127Dyrektor447
128Przetargi420
129Informacje Bieżace398
130Struktura Organizacyjna388
131Organy Jednostki384
132Działalność310
133Statut293
134szkoła290
135Status Prawny284
136szkoła2265
137Regulaminy255
138Kalendarz Działań Szkol.244
139Szkolny System Oceniania235
140Szkolny System Ocenian.232
141Zakres i Kompetencje229
142Statut203
143Struktura Organizacyjna201
144Organy201
145Organy199
146Tryb Działania199
147Działaność198
148Działaność198
149Eweidencje, rejestry193
150Majątek193
151Ogłoszenia193
152Statut192
153Majatek191
154Status Prawny187
155Regulaminy187
156Eweidencje, rejestry187
157Załatwianie Spraw181
158Statut181
159Struktura Organizacyjna178
160Szkoła153
161Informacje Bieżące116
162Organy Jednostki113
163Organy112
164Ewidencje i rejestry111
165Eweidencje, rejestry111
166Regulaminy110
167Informacje Bieżace110
168Status Prawny109
169Majątek108
170Działalność, Kompetencje104
171Statut Jednostki104
172Działalność, Kompetencje104
173Regulaminy103
174Majatek Jednostki102
175Struktura Organizacyjna102
176Załatwianie Spraw102
177Organy Jednostki101
178Regulaminy100
179Informacje Bieżące100
180Struktura Organizacyjna95
181Status Prawny95