Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica.
3. Księgowego zatrudnia Dyrektor.
4. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.
 

Wykaz stanowisk, komórek organizacyjnych:


 1. Dyrektor
 2. Księgowość i kadry
 3. Pracownik biurowy, referent ds. kultury, promocji i sportu.
 4. Sprzątaczka
 5. Kapelmistrz

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:31:52.
Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:31:52
Opublikowane przez: Admin PBIP