jo.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy www.mogielnica.pl
M-GOPS w Mogielnicy strona główna 

informacje bieżące
 Bilans-MGOPS w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:28:49, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Barbara Kowalczyk
 Rachunek zysków i strat- MGOPS w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:30:39, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Barbara Kowalczyk
 Zestawienie zmian w funduszu- MGOPS w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:37:44, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Barbara Kowalczyk
 Informacja dodatkowa-MGOPS w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:39:30, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Barbara Kowalczyk

Załącznik nr 1

 Zapytanie ofertowe dot. dożywania osób dorosłych na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:09:54, wprowadzający: Hanna Frasońska

Załącznik nr 1

 Zapytanie ofertowe dot. dożywania dzieci na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:13:45, wprowadzający: Hanna Frasońska
Informacja o wyborze wykonawcy dot. dożywiania
dzieci z terenu Gminy i Miasta Mogielnica
 20191230102225131.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:37:00, wprowadzający: Hanna Frasońska
Informacja o wyborze wykonawcy dot. dożywiania
osób dorosłych z terenu Gminy i Miasta
Mogielnica
 20191230102236037.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:40:08, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Informacja o wyborze wykonawcy dożywiania dzieci z terenu Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 15:24:59, wprowadzający: Hanna Frasońska
Sprawozdania finansowe za 2019 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:31:21, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Ogłoszenie - Asystent Rodziny
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 14:08:28, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Ogłoszenie - Rodziny wspierające
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 14:09:11, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 12:19:13, wprowadzający: Hanna Frasońska
Ogłoszenie pracownik socjalny

ogłoszenie pracownik socjalny

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 12:34:46, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Zapytanie ofertowe dot. dożywania osób dorosłych na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 10:45:06 Informację zaktualizowano 2021-12-15 10:46:10, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
  Zapytanie ofertowe dot. dożywania dzieci na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 10:48:50, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 Informacja o wyborze wykonawcy na dożywianie dzieci z terenu Gminy Mogielnica finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2022
Data wprowadzenia informacji 2021-12-29 14:12:18, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Informacja o wyborze wykonawcy na dożywianie osób dorosłych z terenu Gminy Mogielnica finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2022
Data wprowadzenia informacji 2021-12-29 14:14:02, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Ogłoszenie o dofinansowaniu "Posiłek w Szkole i w Domu"
Data wprowadzenia informacji 2021-12-31 09:08:34, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Sprawozdania MGOPS w Mogielnicy za 2021 r. ( bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian, wykaz wzajemnych rozliczeń, informacja dodatkowa itd.)
Data wprowadzenia informacji 2022-06-09 10:04:23 Informację zaktualizowano 2022-06-09 10:06:57, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Zapytanie ofertowe na dożywienie osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 15:30:14, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Zapytanie ofertowe na dożywienie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 15:30:47, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Informacja Dożywianie dzieci na 2023 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-12-29 14:15:35, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Informacja Dożywianie osób dorosłych na 2023 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-12-29 14:16:42, wprowadzający: Hanna Frasońska
 Ogłoszenie - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 10:28:06, wprowadzający: Hanna Frasońska, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.mogielnica.pl