Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
° status prawny
° informacje bieżące
° Dyrektor
° Wicedyrektor
° Statut szkoły
° Struktura organizacyjna
° Stan Spraw
° Regulaminy
- System oceniania.
° Ewidencje i rejestry
° Mienie szkoły
° Działalność szkoły
° Zapytania ofertowe
° Przetargi
° Oświadcz. majątkowe
° Inf. nieudostępnione
° Kalendarz Działań Szkol.
° 
° Szkolny System Ocenian.
° RODO
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
M-GSBP w Mogielnicy
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZSO w Mogielnicy > Regulaminy strona główna 

Regulaminy
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w
nauce w ZSO w Mogielnicy
 regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 23:22:23 Informację zaktualizowano 2019-11-20 23:25:38, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych

Regulamin ZFŚS ZSO w Mogielnicy.pdf

Aneks nr 1 z dnia 02.02.2023 r..pdf

Aneks nr 2 z dnia 19.05.2023 r..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-12 08:15:57, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
wersja do druku