Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
° Status prawny
° Informacje bieżące
° Kierownik
° Akty Prawne
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Zakres Działania
° Przetargi
° Oświadczenia majątkowe
° Informacje nieudostępnione
° RODO
M-GSBP w Mogielnicy
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 SPZOZ w Mogielnicy > Regulaminy strona główna 

Regulaminy

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w SPZOZ w Mogielnicy

Wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,00zł,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,30zł,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,65zł.

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 z późn. zm.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-25 12:59:51 Informację zaktualizowano 2017-09-26 15:15:42, wprowadzający: Joanna Latosiak
wersja do druku