Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
° Status prawny
° Informacje bieżące
° Kierownik
° Akty Prawne
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Zakres Działania
° Przetargi
° Oświadczenia majątkowe
° Informacje nieudostępnione
° RODO
M-GSBP w Mogielnicy
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 SPZOZ w Mogielnicy > Zakres Działania strona główna 

Zakres Działania

SP ZOZ w Mogielnicy jest zakładem realizującym świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  Celem zakładu jest zapewnienie opieki profilaktyczno-leczniczej ludności zamieszkałej stale lub czasowo na terenie gminy Mogielnica oraz mieszkańców innych gmin lub w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych, klęsk żywiołowych itp.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:30:16 Informację zaktualizowano 2012-05-15 13:26:14, wprowadzający: **** *************
wersja do druku