Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
M-GSBP w Mogielnicy
° Status prawny
° Informacje bieżące
° Kierownik
° Statut
° Regulaminy
° Działalność
° Praca
° RODO
° Deklaracja dostępności
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 M-GSBP w Mogielnicy > Status prawny strona główna 

Status prawny

Podstawę prawną działania Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej stanowią:

1.Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn.zm).
3.Ustawa z dnia 25 października 1981 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r Nr 13,poz.123 z późn. zmianami).
4.Ustawa z dnia 20 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz.694 z późn. zmianami)
5.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 15:11:44 Informację zaktualizowano 2018-08-29 15:14:54, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku