Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
M-GSBP w Mogielnicy
° Status prawny
° Informacje bieżące
° Kierownik
° Statut
° Regulaminy
° Działalność
° Praca
° RODO
° Deklaracja dostępności
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 M-GSBP w Mogielnicy > Działalność strona główna 

Działalność

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna służy zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
1.Przedmiotem działania Biblioteki jest:
a)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
b)obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 15:19:13, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku