Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
° status prawny
° informacje bieżące
° Dyrektor
° Wicedyrektor
° Statut szkoły
° Struktura organizacyjna
° Stan Spraw
° Regulaminy
° Ewidencje i rejestry
° Mienie szkoły
° Działalność szkoły
° Zapytania ofertowe
° Przetargi
° Oświadcz. majątkowe
° Inf. nieudostępnione
° Kalendarz Działań Szkol.
° 
° Szkolny System Ocenian.
° RODO
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
M-GSBP w Mogielnicy
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZSO w Mogielnicy > Zapytania ofertowe strona główna 

Zapytania ofertowe
Zakup i dostawa 32000 litrów oleju opałowego do
ZSO w Mogielnicy w 2022 roku

Specyfikacja.pdf

UMOWA- ZSO.docx

O F E R T A olej opałowy 2022.doc

Rozstrzygnięcie.pdf

 Ogłoszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-09 13:45:19 Informację zaktualizowano 2021-12-15 14:42:43, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Dostawa produktów spożywczych na stołówkę
szkolną
 zapytanie ofertowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:13:38 Informację zaktualizowano 2021-12-22 11:30:18, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 formularz ofertowy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:15:08, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 wzór umowy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:15:58, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. art. spożywcze.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:16:29, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. garmażerka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:16:45, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. mięso.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:17:00, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. mrożonki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:17:34, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nabiał.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:17:50, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. pieczywo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:18:10, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska

rozstrzygnięcie ZSO stołówka.pdf

 zał. warzywa i owoce.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 23:18:28 Informację zaktualizowano 2021-12-22 11:31:47, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Dostawa środków czystości

zapytanie ofertowe..pdf

 Umowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 20:29:22 Informację zaktualizowano 2021-12-01 20:44:18, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zapytanie-ofertowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 20:48:05, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Załącznik nr 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 20:49:16, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska

Rozstrzygnięcie - śr. czystości.pdf

 Załącznik nr 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 20:49:40, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Remont pokrycia dachowego budynku hali i zaplecza
sportowego

Zalacznik Nr 2 wzór umowy 2022.pdf

Zalacznik nr 1 oferta 2022.pdf

Przedmiar robót - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU HALI I ZAPLECZA SPORTOWEGO.pdf

rozstrzygnięcie (2).pdf

 ZAPYTANIE OFERTOWE 2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:46:56 Informację zaktualizowano 2022-06-14 12:22:49, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zakup monitora interaktywnego i urządzenia
wielofunkcyjnego
 Zapytanie ofertowe monitor interaktywny ksero.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-11 22:25:13, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie monitor i urządzenie wielofunkcyjne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-22 22:21:13, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe - TRANSPORT
 Zapytanie ofertowe Transport.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:03:29, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia - Transport.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:09:34, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Transport.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:10:00, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Transport.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:10:44, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
 Zapytanie ofertowe Zakwaterowanie i wyżywienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:13:13, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia - Zakwaterowanie i Wyżywienie.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:14:03, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Zakwaterowanie i Wyżywienie.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:14:20, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Zakwaterowanie i wyżywienie.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:14:40, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe - PROGRAM KULTUROWO-EDUKACYJNY
 Zapytanie ofertowe Program kulturowo edukacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:17:44, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia - Program Kulturowo-Edukacyjny.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:18:43, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Program Kulturowo-Edukacyjny.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:19:01, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Program Kulturowy.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 15:19:18, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie Program kulturowo edukacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 22:33:28, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie Zakwaterowanie i wyżywienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 22:41:13, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie Oferta usługi transportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 22:41:48, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe - monitory interaktywne
 Zapytanie ofertowe - monitory interaktywne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 12:44:53, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie XI.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 11:25:58, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
ZAKUP I DOSTAWA 32.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W
MOGIELNICY W 2023 r.
 Ogłoszenie XI.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 14:26:06, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Specyfikacja XI.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 14:27:12, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 O F E R T A olej opałowy 2023 (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 14:28:24, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ZSO W MOGIELNICY
 Zapytanie ofertowe -śr. czystości XI.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 14:30:28, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 14:30:51, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 WZÓR UMOWY środki czystosci 2023.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 14:31:09, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Tusze i tonery
 zapytanie ofertowe tusze i tonery 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:41:28, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. nr 1 TUSZE I TONERY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:41:57, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 WZÓR UMOWY tusze i tonery 2023.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:42:19, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Dostawa art. spożywczych; wyrobów
garmażeryjnych; mięsa i drobiu; mrożonek;
nabiału; pieczywa; owoców i warzyw
 zapytanie ofertowe stołówka 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:43:38 Informację zaktualizowano 2022-12-13 15:44:56, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA ART. SPOŻYWCZE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:44:05, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA MIĘSO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:44:23, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA MROŻONKI.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:44:45, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA NABIAŁ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:45:03, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA PIECZYWO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:45:23, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA WARZYWA I OWOCE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:45:43, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 STOŁÓWKA WYROBY GARMAŻERYJNE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:46:03, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 UMOWA 2023 wzór.docx
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:46:24, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Materiały biurowe
 zapytanie ofertowe materiały biurowe 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:49:05 Informację zaktualizowano 2022-12-13 15:38:31, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 zał. nr 1 materiały biurowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:49:21, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 WZÓR UMOWY materiały biurowe 2023.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 23:49:40, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie - mat. biurowe 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 15:36:19, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Rozstrzygnięcia
 Rozstrzygnięcie - śr. czystości 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 15:59:02, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie - tusze i tonery 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 15:59:27, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie ofert STOŁÓWKA 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 16:00:03, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Rozstrzygnięcie OLEJ 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 16:00:21, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Usługa zakwaterowania i wyżywienia, obejmująca
świadczenie za granicą usług hotelarskich i
restauracyjnych dla 28 uczestników w ramach
projektu 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070522 pod
nazwą: "Europejska mobilność edukacyjna na
rzecz kształcenia liderów jutra"

1 Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie.pdf

2 Opis przedmiotu zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie.pdf

3 Zał. 2 Formularz ofertowy - Zakwaterowanie i Wyżywienie.docx

4 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Zakwaterowanie i wyżywienie (1).docx

 Rozstrzygnięcie Zakwaterownie i wyżywienie 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070522.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-22 14:40:01 Informację zaktualizowano 2023-03-16 11:33:52, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Organizacja programu kulturowo-edukacyjnego w
Grecji i we Francji dla uczestników projektów.
 Opis przedmiotu zamówienia - program kulturowo-edukacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:13:54, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zapytanie ofertowe - program kulturowo-edukacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:14:36, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Program Kulturowo-Edukacyjny.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:14:55, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Program Kulturowy.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:15:11, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu.
 Opis przedmiotu zamówienia - usługa szkoleniowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:19:39, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:25:40, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Szkolenia.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:26:09, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi szkoleniowej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:26:28, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Organizacja transportu międzynarodowego dla
uczestników projektów.
 Opis przedmiotu zamówienia - usługa transportowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:29:44, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zapytanie ofertowe - usługa transportowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:30:12, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Transport.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:30:42, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Transport.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:31:00, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia,
obejmującej świadczenie za granicą usług
hotelarskich i restauracyjnych dla 24 uczestników
projektu.
 Opis przedmiotu zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie..pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:34:36, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie..pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:35:27, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 2 Formularz ofertowy - Zakwaterowanie i Wyżywienie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:35:48, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
 Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Zakwaterowanie i wyżywienie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 11:36:03, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Remont pracowni i zaplecza

WZÓR UMOWY remont praconi i zaplecza 2023.doc

Rozstrzygnięcie - remont pracowni i zaplecza.pdf

 Zapytanie ofertowe - remont pracowni i zaplecza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-30 09:21:29, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Organizacja wyjazdu zagranicznego w celu
realizacji kursów i szkoleń dla 2
przedstawicieli kadry pedagogicznej w ramach
projektu „Europejska mobilność edukacyjna na
rzecz kształcenia liderów jutra” nr
2022-1-PL01-KA122-SCH-000070522

Rozstrzygnięcie - organizacja wyjazdu zagranicznego w celu realizacji kursów i szkoleń dla2przedstawicielikadrypedagogicznej.pdf

załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał. 2 Formularz ofertowy - kursy i szkolenia.docx

Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi turystycznej - kursy i szkolenia.docx

 Zapytanie ofertowe organizacja wyjazdu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-10-16 22:54:59, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Środki czystości 2024

WZÓR UMOWY środki czystosci 2024.doc

zał. nr 1 środki czystości.xlsx

Rozstrzygnięcie Środki czystości 2024.pdf

 Zapytanie Ofertowe - środki czystości 2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 11:53:49, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Materiały biurowe 2024

WZÓR UMOWY materiały biurowe 2024.doc

zał. nr 1 materiały biurowe.xlsx

Rozstrzygnięcie Materiały biurowe 2024.pdf

 Zapytanie Ofertowe - materiały biurowe 2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 12:14:17, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie Ofertowe - stołówka 2024

Formularz Ofertowy.docx

załącznik do umowy (1) lista produktów.xls

UMOWA 2024 wzór.docx

Rozstrzygnięcie Stołówka 2024.pdf

 Zapytanie Ofertowe - stołówka 2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 12:31:28, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie Ofertowe - tusze i tonery 2024

Zał. nr 1 - tusze i tonery 2024.pdf

WZÓR UMOWY tusze i tonery 2024.doc

Rozstrzygnięcie tusze i tonery 2024.pdf

 Zapytanie Ofertowe - tusze i tonery 2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 12:41:53, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Ogłoszenie - olej opałowy 2024

Wzór umowy - olej opałowy 2024.docx

O F E R T A (wzór) - olej opałowy 2024.doc

SPECYFIKACJA OLEJ OPAŁOWY 2024.doc

Skan_20231215 (2).pdf

Rozstrzygnięcie olej opałowy.pdf

 Ogłoszenie - olej opałowy 2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 12:45:00, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe – usługa społeczna
(zakwaterowanie i wyżywienie) uczestników do
projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631

Opis przedmiotu zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie (2).pdf

Zał. 2 Formularz ofertowy - Zakwaterowanie i Wyżywienie (1).docx

Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Zakwaterowanie i wyżywienie (2).docx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - zakwaterowanie i wyżywienie.pdf

 Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie (1).pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-02-29 14:13:54, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe – usługa transportu
autokarowego uczestników projektu nr
2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631

Zał. 2 Formularz ofertowy - Transport..docx

Opis przedmiotu zamówienia - transport.pdf

Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Transport..docx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - transport-1.pdf

 Zapytanie ofertowe - transport.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:16:23, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
Zapytanie ofertowe – usługa organizacji
programu kulturowo-edukacyjnego dla uczestników
projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631

Zapytanie ofertowe Program Kulturowo-Edukacyjny.pdf

Opis przedmiotu zamówienia Program kulturowo edukacyjny.pdf

Zał. 2 Formularz ofertowy - Program Kulturowo-Edukacyjny-1.docx

Zał. 3 Wzór umowy na realizację usługi - Program Kulturowy-1.docx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego -program kulturowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 12:01:13 Informację zaktualizowano 2024-03-04 11:28:53, wprowadzający: Aldona Omen-Wrzesińska
wersja do druku