jo.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Mogielnica www.mogielnica.pl
M-GSBP w Mogielnicy strona główna 

Status prawny

Podstawę prawną działania Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej stanowią:

1.Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn.zm).
3.Ustawa z dnia 25 października 1981 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r Nr 13,poz.123 z późn. zmianami).
4.Ustawa z dnia 20 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz.694 z późn. zmianami)
5.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-29 15:11:44 | Data modyfikacji: 2018-08-29 15:14:54.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Kierownik .  Statut .  Regulaminy .  Działalność .  Praca .  RODO .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2018-08-29 15:11:44
Data modyfikacji: 2018-08-29 15:14:54
Opublikowane przez: Admin PBIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.mogielnica.pl