L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi29812
2Przetargi29665
3Przetargi28567
4Przetargi27108
5Przetargi23784
6ZGKiM w Mogielnicy21501
7ZSO w Mogielnicy10952
8M-GOPS w Mogielnicy10245
9PSP w Mogielnicy9677
10SPZOZ w Mogielnicy9094
11ZPSPiPP w Michałowicach8232
12PSP w Borowem7898
13Lista Jednostek6393
14informacje bieżące6147
15Statut szkoły4190
16Zapytania ofertowe4040
17Struktura organizacyjna3970
18informacje bieżące3837
19Dyrektor3720
20Oświadcz. majątkowe3709
21Wicedyrektor3683
22Status prawny3673
23Informacje bieżące3614
24Regulaminy3603
25Mienie szkoły3486
26status prawny3410
27Inf. nieudostępnione3368
28Dyrektor3351
29Statut szkoły3323
30Ewidencje i rejestry3306
31Kierownik3233
32Wicedyrektor3175
33Działalność szkoły3157
34Działalność szkoły3148
35Oświadczenia majątkowe3115
36status prawny3110
37Struktura organizacyjna3110
38Stan Spraw3097
39Dyrektor 3092
40Mienie szkoły3089
41status prawny3040
42Akty Prawne3034
43Struktura org.3029
44Działalność szkoły2998
45Oświadczenia majątkowe2981
46Regulaminy2975
47Regulaminy2953
48status prawny2953
49Regulaminy2944
50Ewidencje, rejestry i archiwa2927
51Struktura organizacyjna2914
52Struktura organizacyjna2912
53Wicedyrektor2904
54Dyrektor2901
55Działalność szkoły2893
56Statut szkoły2892
57Regulaminy2890
58Struktura organizacyjna2889
59Ewidencje, rejestry i archiwa2883
60Ewidencje, rejestry i archiwa2882
61Informacje nieudostępnione2879
62Wicedyrektor2879
63informacje bieżące2868
64status prawny2863
65Statut szkoły2860
66Struktura organizacyjna2859
67Statut szkoły2856
68Regulaminy2846
69Informacje nieudostępnione2839
70Mienie szkoły2838
71Zakres Działania2836
72Informacje nieudostępnione2823
73Zasoby2807
74Oświadczenia majątkowe2802
75Działalność szkoły2796
76Rejestry, archiwa2794
77Oświadczenia majątkowe2793
78Ewidencje, rejestry i archiwa2791
79status prawny2783
80Mienie szkoły2782
81Mienie szkoły2778
82Oświadczenia majątkowe2769
83Ewidencje, rejestry i archiwa2758
84Dyrektor2713
85Regulaminy2709
86Organy2699
87Informacje nieudostępnione2660
88Informacje nieudostępnione2653
89M-GSBP w Mogielnicy2421
90Pracownicy2384
91Program Wychowawczy2339
92edukacyjna2333
93osiągnięcia2306
94profilaktyczna2306
95sportowa2297
96Ocenianie ucznia2297
97profilaktyczna2289
98kulturalna2282
99edukacyjna2272
100osiągnięcia2260
101kulturalna2256
102Ocenianie ucznia2249
103osiągnięcia2245
104profilaktyczna2229
105edukacyjna2219
106profilaktyczna2204
107kulturalna2200
108kulturalna2183
109profilaktyczna2175
110Zakres i Kompetencje2164
111osiągnięcia2161
112Ocenianie ucznia2153
113edukacyjna2145
114sportowa2139
115edukacyjna2118
116sportowa2118
117osiągnięcia2117
118kulturalna2089
119sportowa2086
120Szkolny System Ocenian.2069
121sportowa2032
122wychowawcza2028
123Kalendarz Działań Szkol.2027
124Ocenianie ucznia2019
125Szkolny System Oceniania2012
126System oceniania.2001
127szkoła1992
128szkoła21976
129Szkoła1756
130Dyrektor1564
131Status prawny1282
132Zarządzenia1280
133Regulaminy1232
134RODO1231
135Statut1220
136Kierownik1176
137RODO1168
138Akty Prawne1152
139Działalność1149
140Status prawny1123
141RODO1119
142Statut1087
143 Deklaracja dostępności1084
144RODO1064
145Praca1052
146Regulaminy1038
147RODO1012
148Deklaracja dostępności1003
149RODO997
150RODO972
151RODO955
152RODO884