L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi28542
2Przetargi28394
3Przetargi27241
4Przetargi25834
5Przetargi22518
6ZGKiM w Mogielnicy20680
7ZSO w Mogielnicy10336
8M-GOPS w Mogielnicy9684
9PSP w Mogielnicy9187
10SPZOZ w Mogielnicy8667
11ZPSPiPP w Michałowicach7484
12PSP w Borowem7449
13Lista Jednostek6012
14informacje bieżące4841
15Statut szkoły3972
16Struktura organizacyjna3813
17informacje bieżące3694
18Dyrektor3593
19Oświadcz. majątkowe3577
20Wicedyrektor3556
21Status prawny3528
22Regulaminy3465
23Mienie szkoły3357
24status prawny3257
25Inf. nieudostępnione3242
26Dyrektor3208
27Statut szkoły3179
28Ewidencje i rejestry3174
29Kierownik3082
30Wicedyrektor3048
31Działalność szkoły3018
32Działalność szkoły3012
33status prawny2996
34Struktura organizacyjna2992
35Oświadczenia majątkowe2979
36Stan Spraw2969
37Dyrektor 2962
38Mienie szkoły2955
39status prawny2918
40Struktura org.2905
41Akty Prawne2902
42Działalność szkoły2878
43Regulaminy2871
44Oświadczenia majątkowe2857
45status prawny2839
46Regulaminy2835
47Regulaminy2829
48Ewidencje, rejestry i archiwa2800
49Statut szkoły2799
50Struktura organizacyjna2787
51Wicedyrektor2785
52Regulaminy2779
53Działalność szkoły2778
54Struktura organizacyjna2777
55Dyrektor2771
56Ewidencje, rejestry i archiwa2768
57Informacje nieudostępnione2762
58Ewidencje, rejestry i archiwa2762
59status prawny2762
60Struktura organizacyjna2757
61Struktura organizacyjna2754
62informacje bieżące2749
63Wicedyrektor2745
64Statut szkoły2742
65Statut szkoły2738
66Mienie szkoły2719
67Regulaminy2714
68Zakres Działania2714
69Informacje nieudostępnione2714
70Informacje nieudostępnione2702
71Działalność szkoły2701
72status prawny2688
73Oświadczenia majątkowe2685
74Oświadczenia majątkowe2683
75Rejestry, archiwa2680
76Ewidencje, rejestry i archiwa2678
77Zasoby2677
78Mienie szkoły2670
79Ewidencje, rejestry i archiwa2650
80Mienie szkoły2639
81Oświadczenia majątkowe2626
82Dyrektor2616
83Regulaminy2585
84Organy2579
85Informacje nieudostępnione2559
86Informacje nieudostępnione2524
87Zapytania ofertowe2389
88Informacje bieżące2352
89Pracownicy2284
90edukacyjna2239
91Program Wychowawczy2236
92Ocenianie ucznia2223
93osiągnięcia2211
94profilaktyczna2192
95sportowa2187
96profilaktyczna2177
97kulturalna2167
98edukacyjna2160
99Ocenianie ucznia2159
100kulturalna2159
101osiągnięcia2151
102profilaktyczna2137
103osiągnięcia2127
104edukacyjna2126
105kulturalna2114
106profilaktyczna2105
107profilaktyczna2086
108kulturalna2079
109osiągnięcia2074
110Ocenianie ucznia2058
111Zakres i Kompetencje2049
112sportowa2043
113M-GSBP w Mogielnicy2034
114sportowa2033
115edukacyjna2031
116osiągnięcia2029
117edukacyjna2021
118sportowa1985
119kulturalna1964
120Szkolny System Ocenian.1930
121Ocenianie ucznia1930
122wychowawcza1929
123sportowa1928
124System oceniania.1906
125Kalendarz Działań Szkol.1890
126Szkolny System Oceniania1884
127szkoła1878
128szkoła21846
129Szkoła1640
130Dyrektor1414
131Zarządzenia1161
132Status prawny1161
133Regulaminy1108
134RODO1102
135Statut1096
136Kierownik1060
137RODO1040
138Działalność1029
139Akty Prawne1028
140Status prawny1019
141RODO993
142Statut976
143RODO947
144Praca946
145 Deklaracja dostępności940
146Regulaminy929
147RODO880
148Deklaracja dostępności875
149RODO875
150RODO849
151RODO831
152RODO780