informacje bieżące

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy wchodzą:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi - ośmioletnia, której ukończenie umożliwia kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej;
  2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące – którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, dającego możliwość dalszego kształcenia w szkole wyższej
 

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 23:16:46 | Data modyfikacji: 2021-04-12 12:34:38.
Bilans ZSO w Mogielnicy za 2018 rok
 Bilans - ZSO w Mogielnicy.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 23:29:13 | Data modyfikacji: 2021-04-12 12:34:38.
Informacja o wydatkach za 2020 rok
 Informacja o wydatkach za rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-03-21 22:27:11 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
ZAPYTANIE OFERTOWE Na zadanie pod nazwą :
„Remont pokrycia dachowego hali sportowej i
łącznika między halą a budynkiem szkoły”
 ZAPYTANIE OFERTOWE 2021r.docx

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:26:36 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
 ZAPYTANIE OFERTOWE 2021r.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:28:45 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
Załącznik nr 1 oferta 2021r
 Zalacznik nr 1 oferta 2021r.docx

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:30:05 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
 Zalacznik nr 1 oferta 2021r.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:30:23 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
Załącznik Nr 2 wzór umowy 2021r
 Zalacznik Nr 2 wzór umowy 2021r.docx

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:31:18 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
 Zalacznik Nr 2 wzór umowy 2021r.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:31:35 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego..pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-19 10:53:25 | Data modyfikacji: 2021-03-21 22:32:32.
Data wprowadzenia: 2021-10-19 10:53:25
Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska