informacje bieżące

 Bilans-MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Barbara Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:28:49.
 Rachunek zysków i strat- MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Barbara Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:30:39.
 Zestawienie zmian w funduszu- MGOPS w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Barbara Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:37:44.
 Informacja dodatkowa-MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Barbara Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:39:30.

Załącznik nr 1

 Zapytanie ofertowe dot. dożywania osób dorosłych na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:09:54.

Załącznik nr 1

 Zapytanie ofertowe dot. dożywania dzieci na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:13:45.
Informacja o wyborze wykonawcy dot. dożywiania
dzieci z terenu Gminy i Miasta Mogielnica
 20191230102225131.pdf

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:37:00.
Informacja o wyborze wykonawcy dot. dożywiania
osób dorosłych z terenu Gminy i Miasta
Mogielnica
 20191230102236037.pdf

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:40:08.
 Informacja o wyborze wykonawcy dożywiania dzieci z terenu Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:24:59.
Sprawozdania finansowe za 2019 r.
 

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:31:21.
 Ogłoszenie - Asystent Rodziny

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:08:28.
 Ogłoszenie - Rodziny wspierające

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:09:11.
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:19:13.
Ogłoszenie pracownik socjalny

ogłoszenie pracownik socjalny

 

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 12:34:46.
 Zapytanie ofertowe dot. dożywania osób dorosłych na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 10:45:06 | Data modyfikacji: 2021-12-15 10:46:10.
  Zapytanie ofertowe dot. dożywania dzieci na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 10:48:50 | Data modyfikacji: 2021-12-15 10:46:10.
 Informacja o wyborze wykonawcy na dożywianie dzieci z terenu Gminy Mogielnica finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2022

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:12:18 | Data modyfikacji: 2021-12-15 10:46:10.
 Informacja o wyborze wykonawcy na dożywianie osób dorosłych z terenu Gminy Mogielnica finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2022

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:14:02 | Data modyfikacji: 2021-12-15 10:46:10.
 Ogłoszenie o dofinansowaniu "Posiłek w Szkole i w Domu"

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:08:34 | Data modyfikacji: 2021-12-15 10:46:10.
 Sprawozdania MGOPS w Mogielnicy za 2021 r. ( bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian, wykaz wzajemnych rozliczeń, informacja dodatkowa itd.)

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2022-06-09 10:04:23 | Data modyfikacji: 2022-06-09 10:06:57.
 Zapytanie ofertowe na dożywienie osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2022-12-14 15:30:14 | Data modyfikacji: 2022-06-09 10:06:57.
 Zapytanie ofertowe na dożywienie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2022-12-14 15:30:47 | Data modyfikacji: 2022-06-09 10:06:57.
 Informacja Dożywianie dzieci na 2023 rok

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:15:35 | Data modyfikacji: 2022-06-09 10:06:57.
 Informacja Dożywianie osób dorosłych na 2023 rok

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:16:42 | Data modyfikacji: 2022-06-09 10:06:57.
 Ogłoszenie - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Opublikowane przez: Hanna Frasońska | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2023-03-01 10:28:06 | Data modyfikacji: 2022-06-09 10:06:57.
Data wprowadzenia: 2023-03-01 10:28:06
Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
Opublikowane przez: Hanna Frasońska