Regulaminy

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w SPZOZ w Mogielnicy

Wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,00zł,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,30zł,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,65zł.

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 z późn. zm.

 

Opublikowane przez: Joanna Latosiak | Data wprowadzenia: 2017-07-25 12:59:51 | Data modyfikacji: 2017-09-26 15:15:42.
Data wprowadzenia: 2017-07-25 12:59:51
Data modyfikacji: 2017-09-26 15:15:42
Opublikowane przez: Joanna Latosiak