Zakres Działania

SP ZOZ w Mogielnicy jest zakładem realizującym świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  Celem zakładu jest zapewnienie opieki profilaktyczno-leczniczej ludności zamieszkałej stale lub czasowo na terenie gminy Mogielnica oraz mieszkańców innych gmin lub w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych, klęsk żywiołowych itp.

 

Opublikowane przez: **** ************* | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:30:16 | Data modyfikacji: 2012-05-15 13:26:14.
Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:30:16
Data modyfikacji: 2012-05-15 13:26:14
Opublikowane przez: **** *************