Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 


1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica.
3. Księgowego zatrudnia Dyrektor.
4. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.
 

Wykaz stanowisk, komórek organizacyjnych:


 1. Dyrektor
 2. Księgowość i kadry
 3. Pracownik biurowy, referent ds. kultury, promocji i sportu
 4. Sprzątaczka
 5. Instruktor ds. aktywizacji dzieci i młodzieży

 

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:31:52 | Data modyfikacji: 2018-08-10 11:33:14.
Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:31:52
Data modyfikacji: 2018-08-10 11:33:14
Opublikowane przez: Robert Lipiec