Działalność

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna służy zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
1.Przedmiotem działania Biblioteki jest:
a)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
b)obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-29 15:19:13.
Data wprowadzenia: 2018-08-29 15:19:13
Opublikowane przez: Admin PBIP