Dyrektor

Dyrektorem Zakładu jest Pan mgr inż. Grzegorz Zieliński, tel: 501-602-677

 

Opublikowane przez: Grzegorz Zieliński | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:38:29.
Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:38:29
Opublikowane przez: Grzegorz Zieliński