Zamówienia publiczne

Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy
substancji chemicznych na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ formularz wyceny dla części 1

Załącznik nr 1 do SWZ formularz wyceny dla części 2

Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 do SWZ podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SWZ podział zadań konsorcjum

Załącznik nr 9 do SWZ protokół z wizji

Załącznik nr 10 do SWZ aktualność danych

 

Opublikowane przez: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:37:49.
Przetarg na odbiór odpadów z oczyszczalni
ścieków

SWZ

Formularz oferty zadanie nr 1

Formularz oferty zadanie nr 2

Formularz oferty zadanie nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie art. 125 ustawy Pzp

Wzór umowy zadanie nr 1

Wzór umowy zadanie nr 2

Wzór umowy zadanie nr 3

Wykaz usług

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Podział zadań konsorcjum

Protokół z wizji lokalnej

Wyjaśnienie skrzynka ePUAP

Informacja dotyczaca wizji lokalnej.

Wyjaśnienie - formularz oferty

Informacja o kwocie, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania

Informacja o kwocie zamówienia

Informacja z czynności otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Zieliński | Data wprowadzenia: 2022-03-14 19:09:10.
Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy
substancji chemicznych na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ- Formularz oferty

Załącznik 1a do Formularza oferty

Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik 3 Brak podstaw wykluczenia

Załącznik 4 Wykaz dostaw

Załącznik 5 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 6 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 7 Wzór umowy

Informacja z czynności otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Zieliński | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:09:56.
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów

Ogłoszenie

OPIS POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI

TED

Załącznik nr 4- Decyzja z dnia 9 czerwca 2008 r. o pozwoleniu zintegrowanym wraz ze zmianami

Decyzje zmieniajace Decyzję z dnia 9 czerwca 2008 r

Załącznik nr 5- Sprawozdanie z badań

Załącznik nr 6-Sprawozdanie z monitoringu

Zał. nr 1 do sprawozdania

Zał. nr 2.1 do sprawozdania

Zał. nr 2.2 do sprawozdania

Zał. nr 2.3 do sprawozdania

Zał. nr 2.4 do sprawozdania

Zał. nr 3 do sprawozdania

Zał. nr 4 do sprawozdania

Zał. nr 5 do sprawozdania

Zał. nr 6 do sprawozdania

Załącznik nr 7- Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 3 czerwca 2019

Załącznik nr 8- Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 3 czerwca 2019

TED- zmiana 28.06.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.06.2019

Informacja o zmianie OPZUK z dn. 28.06.2019

Załącznik nr 9- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19.06.2019 r.

Załącznik nr 10- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19.06.2019 r.

Załącznik nr 11- Pismo Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 24.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 04.07.2019

TED zmiana 10.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.07.2019

Informacja o zmianie OPZUK

Załącznik nr 12- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 2 lipca 2019 r. nr PZ-ZD-I.7241.31.2019.GG

Załącznik nr 13- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 2 lipca 2019 r. nr PZ-ZD-I.7241.32.2019.GG

Odpowiedzi na pytania 16.07.2019

Załącznik nr 14- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 25 lipca 2019 r. nr PZ-ZD-I.7241.41.2019.GG

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Grzegorz Zieliński | Data wprowadzenia: 2019-06-20 10:02:03 | Data modyfikacji: 2019-07-01 13:51:22.
Data wprowadzenia: 2019-06-20 10:02:03
Data modyfikacji: 2019-07-01 13:51:22
Opublikowane przez: Grzegorz Zieliński