Statut szkoły

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy
 Statut-SP..pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-08 10:23:34 | Data modyfikacji: 2024-01-04 11:44:48.
Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w
Mogielnicy
 Statut-LO.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-08 10:24:47 | Data modyfikacji: 2024-01-04 12:16:38.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Kilińskiego w Mogielnicy
 Statut-ZSO.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2024-01-04 12:20:31 | Data modyfikacji: 2024-01-04 12:16:38.
Statut Publicznej Szkoły Branżowej I Stopnia

Akt-zalozycielski.pdf

 STATUT-PUBLICZNEJ-SZKOLY-BRANZOWEJ-I-STOPNIA-1.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2024-01-04 12:24:30 | Data modyfikacji: 2024-01-04 12:39:26.
Uchwały nr 7/2022/2023 i 8/2022/2023 z dnia 17
listopada 2022r. w sprawie zmian w statutach
 uchwały nr 7,8 w sprawie zmian w statutach.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2023-03-28 23:26:16 | Data modyfikacji: 2024-01-04 12:21:53.
Uchwały nr 13/2022/2023 i 14/2022/2023 z dnia 21
marca 2023r. w sprawie zmian w statutach
 Uchwały nr 13,14 w sprawie zmian w statutach.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2023-03-28 23:28:41 | Data modyfikacji: 2024-01-04 12:22:23.
Uchwały-Nr-14-15-16-2023-2024
 UCHWALY-Nr-14-15-16-2023-2024.pdf

Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska | Data wprowadzenia: 2024-01-04 12:53:56 | Data modyfikacji: 2024-01-04 12:22:23.
Data wprowadzenia: 2024-01-04 12:53:56
Opublikowane przez: Aldona Omen-Wrzesińska